Gå direkt till sidans innehåll

Social­tjänst­lagen (SoL) och LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Social­tjänst­lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS). Här kan du läsa kort om vad de innebär.

Socialtjänst­lagen (SoL)

I Socialtjänstlagen står att den som inte har möjlighet att försörja sig själv har rätt till bistånd av social­nämnden. Biståndet kallas försörjningsstöd.

Försörjningsstödet ska ge den enskilde en skälig levnads­nivå. Det ska dessutom stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Läs om Stöd till barn och ungdomar enligt SoL

Läs om Stöd till vuxna enligt SoL

Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade (LSS)

LSS är en rättighets­lag och vänder sig till dig som omfattas av någon av de så kallade person­kretsarna.  

Personkrets 1

Personer med utvecklings­störning, autism eller autism­liknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvnings­mässigt funktions­hinder efter hjärn­skada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions­hinder som uppen­bart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårig­heter i den dagliga livs­föringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

För att få veta om du omfattas av någon av person­kretsarna måste du ha läkarintyg eller psykolog­utlåtande som styrker din situation.

Läs mer om stöd till barn och ungdomar enligt LSS

Läs mer om stöd till vuxna enligt LSS

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Upp