Gå direkt till sidans innehåll

Bostads­anpass­ning

Bostads­anpassnings­bidrag är ett bidrag till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Genom bidraget kan du anpassa din bostad så att den fungerar för dig i vardagen.

Du kan bara få bidraget om åtgärden är nödvändig med hänsyn till din bestående funktions­nedsättning. Undersök först om ditt behov kan ordnas på annat sätt, till ex­empel genom hjälp­medel eller om­disponering av bostaden.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till sådant som gör det möjligt för dig att:

 • förflytta dig i bostaden.
 • sova och vila.
 • sköta din hygien.
 • laga och äta mat.
 • ta dig in och ut ur bostaden.

Det ska finnas en tydlig kopp­ling mellan funktions­ned­sättningen och åtgärderna. Du får inte bidrag för ett till­fälligt funktions­hinder.

Exempel på bostads­anpassning

 • Anpassade trösklar för att kunna ta sig mellan olika rum
 • Stödhandtag i bad­rummet
 • Ramp för att komma ut och in i bostaden
 • Dörrautomatik för att öppna och stänga dörrar
 • Spisvakt

Så ansöker du

Du fyller i en skriftlig ansökan på våra blanketter:

Blankett för ansökan om bostads­anpassningPDF

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag för reparationPDF

Kommunens service­center kan hjälpa dig att skriva ut blanketten.

Till ansökan ska du bifoga:

 • intyg av sak­kunnig som beskriver behovet av det du ansöker om
 • anbud/offert med uppgift om kostnader, om det finns.

Vad händer med din ansökan?

Kommunens hand­läggare prövar din rätt till bidrag. Ibland gör vi hembesök.
När ut­red­ningen är klar, får du ett skriftligt beslut.

För att vi ska kunna bevilja bidraget, måste din fastighetsägare först godkänna den förändring av bostaden som du vill göra.

Om du byter bostad

Om du flyttar, gäller särskilda villkor. Din handläggare berättar mer om vad som gäller.

Fastighets­ägaren kan ansöka om åter­ställnings­bidrag för att återställa din lägenhet efter att du flyttat.

Information till fastighetsägare

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som har syftet att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Personen som söker bidraget ska till sin ansökan bifoga ett medgivande från fastighetsägaren.

Här kan du som är fastighetsägare läsa mer bostadsanpassningsbidragPDF

Vad säger lagen?

Läs mer i lagen om bostadsanpassningsbidrag

Senast uppdaterad: 2018-09-14

Upp