Gå direkt till sidans innehåll

Demens ­– stöd och vägledning

Har du frågor om demens? Järfällas demensvårds­utvecklare erbjuder stöd som underlättar i vardagen.

Stödet finns för dig som:

 • har en demenssjukdom.
 • misstänker att du har en demenssjukdom.
 • är anhörig eller orolig. 
 • möter personer med demens i ditt arbete.

Ring och ställ frågor eller boka ett personligt möte, till exempel hemma hos dig.

Du kan också få hjälp med:

 • Handledning av vård- och omsorgspersonal.
 • Stöd vid verksamhetsutveckling.
 • Samverkan mellan aktörer i vårdkedjan.

Dialogkafé om demensvänligt samhälle den 23 september 2019

I samband med Internationella Alzheimerdagen bjuder Järfälla kommun in till ett dialogkafé kring frågan hur kan vi arbeta med att skapa ett mer demensvänligt samhälle här i Järfälla - en av de frågor som lyfts fram i ”En nationell strategi för demenssjukdom” (2017).

Ett demensvänligt samhälle syftar till att personer med demenssjukdom ska kunna leva ett så självständigt liv med så hög livskvalitet, som möjligt. Kunskapen och förståelsen för personer med demenssjukdom behöver öka för att dessa ska får ett bra bemötande och ett bra stöd i vardagen.

Vid demenssjukdom kan personen få svårare att tex hantera pengar, byta strategier och lösa vardagliga problem. Närminnet, orienteringsförmågan och språket kan också påverkas. Personen är ofta mer stresskänslig och har svårt att skynda sig.

Kom och inspireras och diskutera hur vi ska få samhället mer tillgängligt. Eftermiddagen inleds med en kort föreläsning om demenssjukdom och de svårigheter som kan uppstår i vardagen för dessa personer.

Vi bjuder på kaffe och kaka. Varmt välkommen!

Datum: Måndag 23 september 2019

Tid: 13.30-15.30

Plats: Jakobsbergskyrkan SMU-lokalen Kvarnplan 20.

Anmälan: Anmäl dig till demensvårdsutvecklare Maud Brantlind senast 20 september på e-post: maud.brantlind@jarfalla.se eller telefon: 08-580 290 20

Dialogkaféet är ett samarbete mellan Järfälla kommun, Anhörigföreningen, Demensföreningen och Röda korset.

Nyhet! Informationsmöte varje månad - fråga om demens

Järfälla kommun vill bjuda in dig som nyligen fått en demensdiagnos samt dina anhöriga till ett informationsmöte om vilket stöd som finns att få i kommunen.

Vi informerar om mötesplatsernas aktiviteter, anhöriggrupper, samtalsgrupper med mera. Du kommer träffa biståndshandläggare, demensvårdsutvecklaren och anhörigkonsulenten.

Kom och ställ dina frågor! Ingen föranmälan krävs.

Plats: Riddarplatsen 36, 7tr, Stöd och förebyggande.

Tid: Kl. 14.00-15.00

Datum 2019: 28 oktober, 25 november

Datum 2020: 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april och 25 maj

För mer information kontakta Maud Brantlind, demensvårdsutvecklare. Telefon: 580 290 20.

Du kan även träffa Maud på mötesplatserna. Ring eller maila för aktuella tider.

Är du orolig för demens?

Det finns många orsaker till att minnet sviktar. Därför är det viktigt att utreda orsaken. Det finns fem frågor du kan ställa dig om du är orolig över ditt minne eller känner att du har svårare att få ihop din vardag.

 • Minns du sämre än tidigare? Glömmer du bort tider, möten och överenskommelser eller kommer på fel tid?
 • Har du fått svårare att uttrycka dig, hitta ord, läsa och/eller skriva?
 • Har du svårare att orientera dig, hitta i din närmiljö eller i nya miljöer?
 • Har du fått svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, göra en inköpslista, handla, laga mat eller göra andra invanda aktiviteter?
 • Har din personlighet eller sinnesstämning förändrats? Är du exempelvis mer impulsiv, lättretlig, irriterad eller isolerar du dig?

kan det vara ett tecken på kognitiv svikt eller början på en demenssjukdom. Kontakta din vårdcentral för utredning och behandling.

Samtalsgrupp

Stöd och förebyggande verksamhet i Järfälla kommun planerar att starta samtalsgrupper under våren 2019 för dig som har en demenssjukdom och vill träffa andra i samma situation.

 • Samtalsgruppen vänder sig till dig som är i en tidig fas av sjukdomen.
 • Vi träffas 3-5 deltagare vid 4 tillfällen, centralt i Jakobsbergs centrum.
 • Vi tar upp det som ni vill prata om, tittar på strategier i vardagen, pratar om vardagliga problem och tittar på levnadsberättelsen.

Vid intresse kontakta Maud Brantlind, leg. arbetsterapeut och demensvårdsutvecklare.

Kontakt

Ring, mejla eller boka ett personligt möte.

Maud Brantlind
Leg. arbetsterapeut
Demensvårdsutvecklare

08-580 290 20

maud.brantlind@jarfalla.se

Du kan även ringa kommunens servicecenter 08-580 285 00 tonval 1.

Mer om demens

Demens­förbundets webbplats

Järfälla demens­förening

Svenskt demens­centrum

Alzheimer­föreningen

Senast uppdaterad: 2019-09-17

Upp