Gå direkt till sidans innehåll

Hemtjänst

Hemtjänst är omsorg, stöd och service som du kan få hemma, om du har behov. Du väljer själv utföraren som ska hjälpa dig.

Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig med:

  • personlig hygien.
  • att äta och dricka, klä på dig och förflytta dig.
  • service som handling, städning, tvätt och mat.
  • socialt stöd i det dagliga livet.
  • ledsagning till och från olika aktiviteter.

Det vanligaste är att hem­tjänstens personal kommer hem och hjälper dig på dag­tid. Om ditt behov av omsorg är stort kan du få regel­bunden hjälp dygnet runt. Hem­tjänsten gör inte sådant som du själv kan göra eller få hjälp med på annat sätt.

Så ansöker du om hem­tjänst

Du ansöker själv om hem­tjänst - hjälp i hemmet. Ibland kan någon annan behöva hjälpa till. När vi har fått din ansökan kontaktar vi dig och bokar ett hembesök. Sedan träffas vi och pratar om ditt behov och dina möjlig­heter att få stöd och service. Därefter får du ett skriftligt beslut.

Ansöknings­blanketter

Så överklagar du ett beslut

Avgifter äldreo­msorg

Avgifter funktions­nedsättning.

Har du frågor?

Kontakta kommunens service­center, telefon 08-580 285 00, tonval 1 (äldreomsorg och funktions­hinder) så får du hjälp.

Senast uppdaterad: 2018-02-01

Upp