Gå direkt till sidans innehåll

Valbara utförare för hem­tjänst, avlösarservice och ledsagar­service

I Järfälla väljer du själv vilken utförare, privat eller kommunens egenregi, som ska ge dig den hjälp som du har blivit beviljad. Om du inte kan eller vill välja själv finns ett ickevalsalternativ. I Järfälla växlar ickevalsalternativet i turordning mellan samtliga godkända utförare och kommunens egenregi.

Välj mellan dessa utförare

De flesta företagen utför alla tre insatserna hem­tjänst, avlösar­service och ledsagar­service. Undantag står inom parentes.

AB Adela omsorg

"Trygg omsorg på dina villkor ger vi genom hög personal­kontinuitet med duktig, utbildad och erfaren personal som alltid utgår från dina hjälpbehov!"
Språk­kunskaper: engelska, persiska, spanska, kurdiska, turkiska och tigrinja.
Telefon: 010-16 65 004

Webbplats 

Information som pdfPDF

Absoluta Omsorgen

"Absoluta Omsorgens per­sonal har en bred erfaren­het och kompetens inom omsorg och värnar om den enskildes integritet, själv­bestämmande och trygg­het. Vi bemöter dig med om­tanke och respekt."
Språk­kunskaper: hemspråk vid behov.
Telefon: 08-584 000 80

Webbplats  

Information som pdfPDF

Alerta omsorg AB

"Alerta Omsorg erbjuder insatser utifrån individ­uella behov och önskemål med helhets­syn och ett rehabil­iterande och före­byggande arbetssätt."
Språkkunskaper: Engelska, estniska, grekiska, polska, turkiska, arabiska, persiska, kurdiska, syrianska/assyriska, somaliska, bosniska, tigrinja, rumänska, ryska och spanska.
Telefon: 08-795 64 06

Webbplats

Information som pdfPDF

Aman Care AB

"På Aman Care har vi som mål att sätta den enskilda individens behov och önskemål i centrum" Språkkunskaper: Somaliska, arabiska, tigrinja, amarinja. Telefon: 08-36 90 50

Webbplats

Information som pdfPDF

Ansvarsfull omsorg AB

"Vår vision är att öka livs­kvalitén och att förbättra vardagen för individer med speciella behov. Ansvarsfull omsorg jobbar med hög kvalitet som en av våra grundpelare"
Språkkunskaper: Persiska, finska, arabiska, engelska och kurdiska.
Telefon: 08-502 505 86

Webbplats 

Information som pdfPDF

Care Allomsorg AB (utför avlösar- och ledsagar­service)

"Vi sätter brukarens och personalens trivsel i fokus. Med kompetent arbets­ledning och personal har företaget ett gott rykte för sin kvalitet och sitt arbete med brukar­inflytande."
Telefon: 08-658 64 00

Webbplats

Information som pdfPDF

Enheten personlig assistans - kommunens egen verksamhet (utför avlösar- och ledsagar­service)

"Vårt mål är att du ska vara nöjd. Vi hjälper dig med det du behöver för att klara vardagen i din bostad. Till­sammans med dig planerar vi vad som ska göras, när det ska göras och hur."
Språkkunskaper: Har du ett annat modersmål än svenska försöker vi hitta en med­arbetare som talar ditt språk.
Telefon: 08-580 299 94

Information som pdfPDF

Funkisgruppen AB (utför avlösar- och ledsagar­service)

"Vår personal har flerårig erfarenhet av arbete med vård och omsorg av personer med olika funktions­ned­sättningar. Vår personal är mycket kultur-, fritids- och/eller sport­intresserade och vi håller oss upp­daterade om aktuella aktiviteter i när­området."
Telefon: 08-522 501 60

Webbplats

Information som pdfPDF

Järfälla hemtjänst - kommunens egen verk­samhet (utför insatser enligt SoL)

"Vårt mål är att du ska vara nöjd. Vi hjälper dig med det du behöver för att klara var­dagen i din bostad. Till­sammans med dig planerar vi vad som ska göras, när det ska göras och hur."
Språkkunskaper: Har du ett annat modersmål än svenska försöker vi hitta en med­arbetare som talar ditt språk.
Telefon: 08-580 299 12

Information som pdfPDF

Nordisk hemtjänst och omsorg

"Vårt mål är att du som kund ska få ett värdigt liv, känna väl­befinnande och få bästa möjliga vård och omsorg i ditt hem. Vårt arbete bygger på professionell och personlig service."
Språkkunskaper: Har erfaren finskspråkig personal.
Telefon: 08-85 80 40

Webbplats

Information som pdfPDF

Real omsorg i Stor­stockholm AB (ROSSAB)

"Vi är ett mång­kulturellt företag med kultur- och fritids­inriktning. Vi strävar efter kontinuitet, därför ser vi till att du får hjälp av samma personer i personal­styrkan."
Språkkunskaper: Engelska, spanska, arabiska, turkiska, kurdiska, ungerska, finska, somaliska, kinesiska, rumänska, thailändska, persiska, med flera.
Telefon: 08-609 05 00

Webbplats

Information som pdfPDF

Sollentuna omsorg

"Vi erbjuder insatser till dig som letar efter en lokalt förankrad hemtjänst med hög kontinuitet och tillgänglighet. Är detta något du värderar, är vi rätt val för dig!"

Webbplats

Information som pdfPDF

Du väljer själv utförare

Om du har svårt att välja själv kan en företrädare eller an­hörig hjälpa dig. Din bi­stånds­hand­läggare kan också stödja och vägleda - men ska inte välja åt dig. 

Du kan byta utförare

Om du inte är nöjd med den utförare/vård­givare som du har valt eller har haft sedan tidigare kan du byta. Vänd dig till din hand­läggare på äldre­enheten eller enheten för funktions­nedsättning så får du hjälp med bytet.

Tilläggs­tjänster

Vissa utförare erbjuder tilläggs­tjänster utöver det du kan få som bistånds­bedömd insats. Det kan vara stor­städning, trädgårds­skötsel, med mera. Dessa tjänster betalar du direkt till ut­föraren. Kontakta din utförare direkt om du vill veta mer. 

Senast uppdaterad: 2020-10-09

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp