Innehåll

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 65 år och behöver stöd och insatser för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans kan du få om du har stort behov av stöd för att klara dina grundläggande behov, som till exempel sköta din hygien, klä på och av, äta och kommunicera med andra.

Så ansöker du om personlig assistans

Mer än 20 timmar per vecka

Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka ansöker du hos Försäkringskassan som då bedömer behovet av personlig assistans.

Ansök om personlig assistans hos Försäkringskassan

Max 20 timmar per vecka

Om ditt behov av stöd är högst 20 timmar per vecka ansöker du hos kommunen. Personlig assistans beviljas enligt Lagen om stöd för vissa funktionshindrade (LSS)

Läs mer om LSS här

Ansök via Järfälla kommuns e-tjänst eller blankett

Du kan ansöka via kommunens e-tjänst bistånd och hjälp eller blankett, som finns att hämta i e-tjänsten. Kontakta servicecenter om du istället behöver få blankett hemskickad.

E-tjänst bistånd och hjälp - ansökan

Blanketter finns att hämta i e-tjänsten

Välja utförare av personlig assistans

Om du blir beviljad personlig assistans kan du själv välja om den personliga assistansen ska utföras av kommunen, ett privat företag eller av assistenter du själv anställer.

Carelli Assistans

Carelli Assistans som utför alla uppdrag av personlig assistans för Järfälla kommun. Det gäller såväl nya som pågående uppdrag där kommunen valts som utförare. Om du har frågor, kontakta Servicecenter eller din handläggare.

Läs mer om Carelli Assistans på deras webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp