Kolarängskolan

Kolarängskolan ligger i kommundelen Kallhäll. Här finns ca 450 barn fördelade på förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Cirka 100 personer arbetar på skolan. Vårt uppdrag är att erbjuda förskoleklass med fritidshem, bedriva grundskoleverksamhet år F-5 med fritidshem och fritidsklubb. På grundsärskolan erbjuds skola och fritidshem för år F-6 och i vissa fall finns möjlighet till förlängning, dock längst till år 9. För flerfunktionshindrade elever erbjuds skola och fritids upp till år 9.

Kontakt

Expedition
08-580 296 58

Kolarängsvägen 4
176 75 Järfälla

Rektor

Carina Haking
08-580 296 16
carina.haking@jarfalla.se

Fler kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Niklas Nilsson
08-580 291 44
niklas.nilsson@jarfalla.se

Biträdande rektor
Erika Lejdal
08-580 291 78
erika lejdal@jarfalla.se

Fakta

 • Kommunal F-5-skola i Kallhäll
 • Antal elever (från årskurs 1): 384
 • Antal elever per lärare: 12.8 (omräknat till heltidstjänster, övrig pedagogisk personal (förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare) ingår inte i beräkningen)
 • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen: 93 %
 • Elever i årskurs 5 som är nöjda med skolan som helhet: 85 %

Kolarängskolan, Iljansbodaskolan och Almarevägens förskola bildar en gemensam enhet och har ett nära samarbete i personal och utvecklingsfrågor.

Vår verksamhet

För att uppnå målen arbetar personal och elever i arbetslag. Personalen ingår också i olika grupper som driver utveckling inom skilda områden exempelvis miljö, kultur, hälsa. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt för att utvecklas och bättre svara mot de krav som ställs på oss.

Vi har en progression i lärandet och kunnandet från förskoleklass till år 5. Vid utvecklingssamtalen 2 gånger per år informerar vi om barnets utveckling och studieresultat. Alla barn har en egen utvecklingsplan, skolan ger skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till de nationella målen.

Kultursatsning

 • Genom sångsamlingar och storsamlingar, då vi uppträder för varandra, vill vi stärka barnens självförtroende och skapa en vi-känsla i skolan.
 • Vi har aktiva skolkörer.
 • Alla barn får se kvalitetsfilm genom skolbioverksamhet flera gånger per år.
 • Kulturarbetare kommer till förskolan och skolan och arbetar med barnen vissa veckor under läsåret.
 • Information om arbetet i klassen och andra händelser i skolan får alla föräldrar genom veckobrev och V-klass.
 • Vi välkomnar föräldrar till utställningar av barnens arbete både höst och vår.

Förskoleklass

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande och ligga till grund för fortsatt skolgång. Leken har en viktig betydelse för lärande och förståelse. Hos oss får man därför leka-skapa-utforska i lärande situationer, allt utifrån barnens egna förutsättningar och behov.

Språklekar utvecklar barns språk och förmåga till kommunikation, därför arbetar vi enligt Bornholmsmodellen.

Grundsärskola

På Kolarängskolan har vi sju grundsärskoleklasser. Vi har elever i både grundsär, träningsskola och elever med flerfunktionshinder. Klasserna förändras ofta efter elevernas behov. De flesta av våra elever bor i Järfälla men vi tar även emot barn från andra kommuner i mån av plats.

Våra klasser är integrerade i övriga skolan. Vi har en nybyggd del där en del av vår verksamhet bedrivs. Förutom att vi arbetar med skolans alla ämnen lägger vi mycket tid på den språkliga och sociala medvetenheten. Mycket tid och engagemang läggs också på drama, teater och samspel. Där kan vi på ett lekfullt sätt lägga in mycket social träning. Det i sin tur leder till att den teoretiska inlärningen går bättre. Kommunikation är grunden till allt och vi försöker hitta alternativa lösningar till de barn som inte har tal som första språk.

Fritidshem/klubb

Fritidsklubb är öppen verksamhet för barn i åk 4-6. Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut.

Respekt, trygghet och utveckling är de begrepp som fritidshemmens verksamhet grundar sig på. För att dessa begrepp ska få sin förankring i den dagliga verksamheten strävar vi mot:

 • Att alla barn ska känna sig trygga.
 • Att stimulera barnens allsidiga utveckling.
 • Att utveckla barnens sociala kompetens.
 • Att uppmuntra barnens självständighet så att de utvecklar sin identitet.

Vision och värdegrund

Vår vision

I en miljö präglad av trygghet, glädje och engagemang sker ett lärande för livet.

Vi står för kvalitet genom:

 • Välutbildad personal med kunskap om barns lärande som leder till hög måluppfyllelse och goda resultat.
 • God samverkan och kontakt med föräldrar.
 • Att möta barnen på deras nivå och se dem som kompetenta individer, då får alla chans att utvecklas.
 • Närvarande och engagerade vuxna som bemöter alla med respekt och har en vilja att utvecklas.
 • Ett kontinuerligt värdegrundsarbete som stärker barnens självkänsla och får dem att våga växa i samspel med andra.
 • Ansvarstagande barn och vuxna som värnar om material och den fysiska miljön, det skapar en god atmosfär.
Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?