Innehåll

Altan

Altanen blir ofta en trevlig uteplats för umgänge med familj och vänner. Altanen är ofta ansluten till ett hus men kan även vara fristående.

Vissa altaner är bygglovsbefriade från och med 1 juli 2019.

Boverkets information om bygglovsbefriade altaner

Behövs bygglov?

Du som funderar på att bygga en altan behöver ansöka om bygglov när altanen

 • är belägen högre än 1,2 meter över marken
 • byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd

Om altanen inte kräver bygglov finns det inte heller några bestämmelser för hur nära tomtgränsen den får byggas. Annars gäller det avstånd som står i detaljplanen för ditt område. Vanligt är att man inte får bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Men du behöver titta i detaljplanen för att se vad som gäller just för din tomt.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Hitta detaljplanen för ditt område i vårt planarkiv

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Rita in altanen, sedd ovanifrån, med rätt mått. Höjden på altanen mäts där den är som högst.
 2. Planritning
  Rita in altanen så att det syns på vilket plan i huset det byggs och vilka utgångar som gränsar till den.
 3. Fasadritning
  Rita in var altanen ska byggas så att det tydligt framgår vilken fasad byggnaden gränsar till. Syd, Öst, väst eller norr.
 4. Sektionsritning
  Rita in altanen i förhållande till husets genomskärning så att vi ser vilket plan det hamnar i. Visa även altanens genomskärning ifall det blir ett utrymme under altanen.
 5. Konstruktionsritning
  Beskriv altanens konstruktion, vad den ska bestå av för material och hur den ska bäras upp.
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Om du ska bygga ett tak över din altan behöver du ofta ansöka om lov även för taket. Läs mer under skärmtak/altantak.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp