Innehåll

Ändrad använd­ning

Ska du förvandla butiken till en res­taurang eller göra kontoret till vandrar­hem? I så fall måste du ansöka om bygg­lov.

Behövs bygglov?

För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Ibland är det svårt att avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta oss för vägledning.

När du söker bygglov ska att du redovisar både den senaste kända användningen samt den nya användningen.

Exempel på ändringar som kräver bygglov:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik
 • Från kontor till vandrarhem

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 • Situationsplan
  Markera tydligt vilken byggnad det är som ska ändra användningsområde.
 • Planritning
  Planritningen ska visa att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven på tillgänglighet är uppfyllda.
 • Fasadritning
  Om den nya användningen innebär att det kommer att göras ändringar på fasaden behöver du skicka in en fasadritning.
 • Sektionsritning
 • Beskrivning  av den nya verksamheten

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Om du ska ändra lokalen till en restaurang eller sälja livsmedel behöver du skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsföretag. För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serverings­tillstånd.
 • Om du ska ändra lokalen till en biltvätt eller annan miljöfarlig verksamhet kan du behöva söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp