Innehåll

Fönster och dörrar

Ljusinsläpp, ventilation, utsikt eller utsmyck­ning? Innan du sätter in ett nytt fönster eller ändrar utseende på en befintlig dörr behöver du ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre. Det innebär att du inte behöver ansöka om lov för att byta fönster eller dörr med samma mått, samma placering och samma kulör. Men du behöver vanligtvis bygglov för att

 • byta till en annan typ av fönster/dörr
 • ta bort ett fönster/en dörr
 • sätta in ett helt nytt fönster/dörr där det inte har funnits fönster förut.

Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster med samma mått och placering.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?

Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Planritning
  Visa ändringarna på en planritning.
 2. Fasadritning
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vad det är som ska ändras. Det är viktigt att det finns mått på det som ska ändras.
 3. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 4. Konstruktionsritning
  Konstruktionsritning krävs om ändringen påverkar byggnadens bärande konstruktion.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp