Innehåll

Inreda ytterligare bostad eller lokal

Med någon ytterligare bostad/lokal menas att det tillkommer en eller flera nya bostäder/lokaler i en byggnad där det redan finns minst en bostad/lokal. Exempel på att inreda en ytterligare bostad är att dela en befintlig bostadslägenhet i två. Det kan även vara att göra om utrymmen som används till bostadskomplement till en bostad.

Behövs bygglov?

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus finns det dock vissa undantag från lovplikten.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Undantag för enbostadshus

I ett enbostadshus är det i vissa fall möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs dock en skriftlig anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk. Väsentliga tekniska egenskapskrav enligt plan- och bygglagen behöver uppfyllas. Läs mer under Attefallsåtgärder

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 • Situationsplan
  Markera tydligt i vilken byggnad det är som bostaden eller lokalen ska inredas
 • Planritning
  Planritningen ska visa att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven på tillgänglighet och utformning är uppfyllda.
 • Fasadritning
  Om den den nya bostaden eller lokalen innebär att det kommer att göras ändringar på fasaden behöver du skicka in en fasadritning.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt rumshöjderna.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp