Innehåll

Komp­lement­byggnad

Mindre byggnader kan i vissa fall vara bygglovs­befriade, men om du planerar att bygga ett normal­stort garage behöver du nästan alltid bygglov.

Behövs bygglov?

Om du ska bygga en carport, ett garage eller ett fristående förråd på din tomt behöver du i de allra flesta fall ansöka om bygglov. Men beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler småbyggnader på tomten kan det i vissa fall räknas som Attefallshus eller friggebod. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta servicecenter.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förut­sättningar. Via Järfälla­kartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Avvecklingsplan
  Om din ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov måste du skicka in en avvecklingsplan. Avvecklingsplanen beskriver det tidsbegränsade behovet och hur platsen ska återställas när ett tillfälligt lov upphör att gälla. Redan i bygglovsansökan måste du redovisa varför åtgärden bara behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till på ett sätt som gör den kommande avvecklingen trovärdig. Det är du som bygger eller ändrar som har ansvaret för att avvecklingen görs på det sätt som står i avvecklingsplanen. Du kan läsa mer om tidsbegränsat bygglov här "Tidsbergänsat bygglov".
 2. Situationsplan
  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Visa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 3. Planritning
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 4. Fasadritning
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.
 5. Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 6. Konstruktionsritning
  En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnads­del. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktions­ritningar i samband med bygglov eller anmälan.
 7. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggnings­tiden när du ansöker om bygglov? Om din an­sökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmanna­mässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp