Innehåll

Mark­åtgärder

Om marknivån höjs eller sänks kan det ha konsekvenser för den omgivande miljön. Därför kan du behöva ansöka om marklov innan du börjar göra förändringar i marknivån.

Behövs bygglov?

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. För schaktning eller fyllning som ändrar marknivån mer än 0,5 meter behöver du ansöka om marklov, oavsett hur stort eller litet område som berörs. Om du behöver marklov för förändringar mindre än 0,5 meter står det i den detaljplan som gäller för ditt område.

Om det du ska göra kräver marklov är det viktigt att du inte sätter igång innan du har fått ett startbesked.

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Under Kartor och mättjänster kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Rita in markförändringen.
 2. Sektionsritning
  Ett snitt genom marken som visar befintlig och ny marknivå.
 3. Markplaneringsritning
  Rita in förändringen.
 4. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Tänk på att höjning och sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Det kan förändra deras utsikt, men det kan även påverka deras dränering. Om ett dike läggs igen på din tomt kan det i värsta fall leda till att det blir översvämning på grannens tomt. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du gör en förändring.
 • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Detsamma gäller vilken fyllnadsmassa som du använder om du höjer marknivån.
 • Var noga med att kontrollera vilka ledningar det finns i backen om du ska gräva ut tomten. Du är ansvarig om några ledningar går av, vilket kan vara mycket kostsamt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp