Innehåll

Pool och pooltak

Du behöver vanligtvis inte bygglov för en nedsänkt pool. Beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov.

Behövs bygglov?

Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar poolen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov.

Du behöver söka bygglov om du ska

 • ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen som är högre än 1,2 meter
 • uppföra ett plank runt poolen
 • placera poolen helt eller delvis ovan marken, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur
 • uppföra en altan eller trädäck som är bygglovspliktig

Du kan behöva söka marklov om markens höjdläge ändras. Det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras med mer än +/- 0,5 meter.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Det finns mer information om säkerhetskraven på Boverkets webbplats.

Boverkets hemsida.

Du som fastighetsägare är också ansvarig för att du inte förstör eventuella ledningar i marken om du gräver på tomten för anlägga en poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från Ledningskollen.se.

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Visa pooltakets placering på tomten. Ange takets mått samt mått till tomtgräns.
 2. Planritning
 3. Fasadritning
 4. Konstruktionsritning
  Visar pooltaket i genomskärning.
 5. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

 

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp