Innehåll

Skärmtak och altan­tak

Du behöver bygglov för att bygga ett skärmtak eller för att glasa in ett utrum under ett skärmtak. Men för en- och tvåbostadshus finns vissa undantag.

Behövs bygglov?

Grundregeln är att du behöver bygglov för att bygga ett skärmtak. Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus finns dock särskilda bestämmelser som gör att du varken behöver söka bygglov eller göra en anmälan om vissa krav uppfylls.

Ett skärmtak är en enkel konstruktion som skyddar uppåt mot yttre klimat.

Ett skärmtak:

 • är en enkel konstruktion
 • är ett skydd mot nederbörd uppifrån
 • kragar ut från en byggnad
 • har sin bäring från den byggnad den kragar ut från
 • har ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för ett skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus eller på tillhörande komplementbyggnader om skärmtaken:

 • Byggs över byggnadens skyddade uteplats, altan, balkong, eller entréer.
 • Deras sammanlagda yta understiger 15,0 kvadratmeter.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar skärmtakets tänkta placering.
 • Avståndet till gata, parkmark eller annan allmän plats är minst 4,5 meter.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till.

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Rita in vad du har tänkt bygga och ange mått på åtgärden samt till fastighetsgränser.
 2. Planritning
  Visar var skärmtaket ska placeras, sett inifrån huset.
 3. Fasadritning
  Rita in på vilken fasad skärmtaket hamnar, med korrekta mått. Visa även eventuella balkar som håller upp skärmtaket.
 4. Konstruktionsritning
  Beskriv eller rita skärmtakets konstruktion och hur det ska bäras upp eller sitta fast.
 5. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Du behöver inte bygglov för markiser eftersom dessa kan fällas in när du inte använder dem.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp