Innehåll

Skyltar och vepor

Skyltar och vepor kommer i alla färger och former. Gemensamt för dem alla är att de syns mycket och att de ofta kräver bygglov.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp skyltar och vepor.

Bygglov behövs dock inte för:

 1. Skyltar vars area är högst 1,0 kvadratmeter
 2. Orienteringstavlor vars area är högst 2,0 kvadratmeter
 3. Skyltar för tillfälliga evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 4. Väg- och trafikskyltar
 5. Inomhusskyltar

Punkt 2 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en särskilt värdefull byggnad eller i ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Utanför detaljplanelagt område krävs det inte bygglov för att sätta upp skyltar och vepor.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Visa var på byggnaden skylten ska placeras.
 2. Fasadritning
  Skylten ska vara inritad och måttsatt. På ritningen ska det framgå om skylten är belyst.
 3. Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 4. Konstruktionsritning (behövs om skylten är fristående på mark)
  På konstruktionsritningen kan till exempel dimensioner och förankring i fundament och mark visas.
 5. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • I Järfällas skyltprogram Pdf, 10.2 MB. kan du läsa om kommunens syn på skyltning.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Om du ska ändra en befintlig skylt kan du behöva bygglov. Det gäller till exempel om den ska byta plats, bli större eller få belysning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp