Innehåll

Tak

Vilken är husets viktigaste del? Många skulle säga taket eftersom det skyddar från regn och snö och håller värmen inne. Men ”husets paraply” kräver regelbundet underhåll, och om du ska göra stora förändringar kan du behöva bygglov.

Behövs bygglov?

Bygga nytt tak

 • Om du ska bygga ett nytt tak, till exempel byta från platt tak till sadeltak, eller om taksprånget skjuter ut mer än i dagsläget, behöver du alltid bygglov
 • Om du skall ändra lutningen eller höja ditt tak behöver du alltid bygglov
 • Om du ska bygga en takkupa, sätta in takfönster eller påverka taket på annat sätt kan du ibland behöva bygglov. Läs mer under takkupa eller fönster

Byta taktäckningsmaterial

Om du ska byta taktäckningsmaterial behöver du vanligtvis inte ansöka om bygglov. Undantag är om:

 • bytet förändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt
 • det finns speciella bestämmelser i områdets detaljplan (här hittar du detaljplanen)
 • området omfattas av Järfälla kommuns kulturmiljöplan (kontakta servicecenter för att ta reda på vad som gäller för ditt område)

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Ritningar och dokument som vi vanligtvis behöver

 1. Planritning
  Planritningen ska visa taket uppifrån.
 2. Fasadritning
  Visa hur taket kommer att förändras i förhållande till hur det ser ut idag. Glöm inte att vara noga med mått och lutning.
 3. Sektionsritning
  Visa nya och gamla takhöjden samt alla mått och ändringar.
 4. Konstruktionsritning
  Visa hur den bärande konstruktionen skall ändras och hur den nya konstruktionen ska se ut.
 5. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.
 • Tänk på att det nya taket inte ska sticka ut över grannens tomt.
 • Det är viktigt att känna till vilken taklutning just ditt tak har när du ska byta taktäckningsmaterial då olika takmaterial kräver olika lutning.
 • Det är viktigt att tak utformas och konstrueras så att de håller för bl.a tung snö och att rätt anordningar för taksäkerhet finns.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp