Innehåll

Takkupa

Du behöver bygglov för att uppföra takkupor. Vissa undantag från lovplikten finns för en- och tvåbostadshus.

Behövs bygglov?

Grundregeln är att du behöver bygglov för takkupor, men i vissa fall är takkuporna bygglovbefriade, en så kallad Attefallsåtgärd. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked.

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Järfällakartan kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 2. Omfattas området av Järfällas kulturmiljöplan?
  Om ditt område omfattas av Järfällas kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta Servicecenter.

Handlingar som vi vanligtvis behöver

 1. Situationsplan
  Visa var den nya takkupan kommer att placeras, sett ovanifrån på taket.
 2. Planritning
  På planritningen ska du måttsätta och rita hur den nya takkupan påverkar huset inifrån.
 3. Fasadritning
  Fasadritningen ska visa i vilket väderstreck takkupan placeras och hur det ser ut mot fasaden. Kom ihåg att sätta rätt mått på takkupan.
 4. Sektionsritning
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd.
 5. Konstruktionsritning
 6. Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Vad kostar det?

Avgifter och taxa

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer under Ritningar och blanketter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp