Innehåll

Anmälning till medborgarråd

Som Järfällabo är du välkommen att anmäla ditt intresse för en workshop om Järfällas utveckling. Syftet med träffen är att skapa förståelse för faktorer och utmaningar som påverkar Järfälla och de vägval som kommunen gör i den nya översiktsplanen. Här har du möjlighet att påverka genom att dela dina tankar och idéer om Järfällas framtid.

Medborggarådet kommer att äga rum i augusti 2023. Under mötet kommer vi att diskutera de omvärldsfaktorer och utmaningar som påverkar Järfällas framtid. Vi kommer även att definiera våra målbilder för arbetet med översiktsplanen 2050 och diskutera vad vi tillsammans behöver göra för att uppnå dem.

Medborgarrådet kommer att bestå av en representativ mix av invånare över 18 år från Järfälla. Det innebär att vi kommer att välja personer som representerar olika kommundelar, åldersgrupper och könsidentiteter genom en slumpmässig urvalsprocess. Om du blir erbjuden en plats i workshopen kommer vi att kontakta dig via e-post med ytterligare information.

Sista anmälningdag är den 9 juni. Tack för att du deltar!Kön: * (obligatorisk)
Kön:Kommundel: * (obligatorisk)
Kommundel:Personuppgifter: * (obligatorisk)
Personuppgifter:

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp