Välkommen till Skälby för och grundskola

God utveckling, öppenhet och trygghet vill vi ska prägla vår skola för barn från 1-11 år, alltifrån förskolan t o m skolår 5, fritidshem och fritidsklubb. Genom att arbeta för att skolan ska vara lustfylld, lärorik och utvecklande skapar vi en trygg plats för barnen att vara på. De får hos oss en god grund att stå på när det gäller kunskaper och god social kompetens.

Sjukanmälan uppstarten HT16

Kommunen byter system för vårdnadshavare/elever och personal när det gäller kommunikation, närvaro, bedömningar. Den gamla Skolwebben byts ut till Vklass. Du som vårdnadshavare har nu fått tillgång till Vklass och kan där sjukanmäla ditt barn på vanligt sätt. eller via nummer 08-519 093 21.

Mer information om vklass hittar du på www.vklass.comlänk till annan webbplats

Tack för din hjälp! Skolledningen

Nytt på Skälbyskolan

En levande skolgård

Onsdagen den 18 mars hade Skälbyskolan invigning för den nya rast-boden. Till ljudet av trä- och metallslöjdsläraren Leif Tjusts trumvirvel hölls tal av Eric Brammefors och sedan klipptes bandet av Peter Jonsson, båda personal vid Skälbyskolans fritidshem. Eleverna jublade och känslan av eufori och stolthet bubblade i luften!

Skälbyskolan har under året genomfört en stor satsning mot en mer levande skolgård. Insatserna har varit många. Exempelvis så har man avsatt tid och resurser för utvecklingen av skolgården. Personalen har strukturerat, rustat upp, köpt in nytt material och delat upp ansvarsområdena. Vidare så har Skälbyskolan engagerat elever som rastvärdar och skapat nya aktiviteter. I dagsläget så bedrivs styrda aktiviteter (tipspromenad, dansstopp med mer med mer) av Eric Brammefors tre dagar i veckan. En ny rastbod har byggts där nytt och roligt material finns. Personalen har målat upp spel och andra aktiviteter på skolgården. Personalen arbetar aktivt med att materialet och aktiviteterna i vår miljö är omväxlande och levande för att behålla en nyfikenhet. Redan på kort tid så har vi märkt av tydliga trender: aktiviteten hos eleverna ökar och en minskning av negativa konflikter har skett.

Nästa steg är nu att skapa fler pedagogiska rum och aktiviteter på hela skolområdet. Vi ska utöka de styrda rastaktiviteterna till varje dag i veckan. Involvera eleverna ytterligare i att ta hand om och utveckla miljön samt se över miljön som helhet för att planera skolans framtida satsning kring uteklassrum.

Vklass för föräldrar på Skälby för- och grundskola

Här finns information om hur du loggar in med surfplatta/mobiltelefon, om inloggning och hur sidan fungerar och vilka funktioner du kan använda.PDF
 
Vårdnadshavare på förskolan och skolan loggar in med e-legitimation via länken i menyn till vänster.

Om du har frågor om Vklass så finns vanligt ställda frågor och svar att läsa.

Vill du ha mer information om Vklass är du välkommen att kontakta vår skolassistent, Chris Andersson Karinsdotter på 08-580 298 45 eller Chris.andersson.karinsdotter@jarfalla.se

Lekställning på Vattmyraskolan

Telefon:
08-580 298 45
08-580 298 45

Fax:
08-580 298 41

Adress:
Vårdkasevägen 48
175 68 Järfälla

E-post
skalbyskolan@jarfalla.se

Viktiga telefonnummerPDF

Sjukanmälan
Sjukanmälan gör du via Vklass eller telefon 08-519 093 21 .

Verksamheten är öppen klockan 06.30 - 17.30.

Kontakta oss | Frågor & svar