Innehåll

Skolansökan och skolbyte

Här finns information om skolval, hur du ansöker om en skolplats till ditt barn eller om ditt barn ska byta skola.

Önska skola till förskoleklass och årskurs 7 inför höstterminen 2023

E-tjänsten är öppen 30 januari - 13 februari 2023 för vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass och årskurs 7 till hösten 2023.

Inför att skolvalet startar 30 januari får berörda vårdnadshavare en broschyr om hur skolvalet går till.

Du som är vårdnadshavare önskar skolplats för barnet i e-tjänsten Mittskolval. Vet du att ditt barn inte ska gå på en kommunal skola i Järfälla ska du avsäga dig det kommunala skolvalet, så att platsen kan gå till en annan elev. Detta gör du i e-tjänsten den 30 januari – 13 februari.

Om ditt barn har en placering på en fristående skola i kommunen och du inte lämnar ett önskemål i det kommunala skolvalet så kommer ditt barn inte erbjudas plats i en kommunal skola.

  • Du kan söka en eller obegränsat antal skolor.
  • Du lämnar önskemål via e-tjänsten som du hittar på jarfalla.se/skolval. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ett bank-id. Om du inte har ett bank-id kan du beställa det genom att kontakta din bank eller på support.bankid.com. Har barnet två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i Mittskolval.
  • Du kan se och följa din ansökan under hela ansökningsperioden i Mittskolval.

I mars får du ett första besked om skolplacering via Mittskolvals e-tjänst. Om du inte har fått ditt förstahandsalternativ och har gjort ett aktivt önskemål till fler skolor så ställs du automatiskt i kö till högre rangordnade skolor. Efter detta besked kommer det att bli lediga platser på skolorna och reservplatser fördelas efter köordning. I april får du ett slutgiltigt beslut på skolplacering från oss. Observera att fristående skolor kan lämna besked om skolplats vid en annan tidpunkt

Plats i fristående skola

Fristående skolor har egna ansökningsprocesser. Kontakta därför skolan direkt för mer information.

Nyinflyttad eller ska flytta till Järfälla

Du som är ny i Järfälla ska ansöka om skolplats genom att fylla i blanketten nedan och skicka den till skolan som önskas i första hand. Skolorna försöker tillmötesgå önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Ibland saknar skolorna lediga platser och det kan därför vara bra att ange fler än en önskad skola.

Ansök om skolplats här (blankett)

Om du eller ditt barn har skyddad identitet använder du samma blankett, men ska även kontakta önskad skola för vidare instruktioner.

Plats på fritidshem för nyinflyttad

Vill du att ditt barn ska gå på fritidshem eller fritidsklubb behöver du ansöka om plats här på webbplatsen.

Läs mer om fritidshem

Läs mer om fritidsklubb

Byte av skola

Byta till kommunal skola i Järfälla

Om du har en skolplats i Järfälla och vill byta till en kommunal skola kan du ansöka om skolbyte.
Det kan du göra under skolbytesperioderna som äger rum vid flertal tillfällen under året. Alla skolbyten sker i mån av plats. I samband med ansökan om skolbyte kan du anmäla behov av fritidshem eller fritidsklubb.

Du ansöker via en e-tjänst där du logga in med Bank ID. Om du har skyddad identitet behöver du ansöka via blankett. Kontakta kommunens Servicecenter för mer information.

Observera! Om ni får plats på någon av skolorna ni sökt går det inte att ångra skolbytet. Platsen på er nuvarande skola kommer då frigöras och erbjudas till annan elev. Om ni inte får plats på någon av skolorna ni sökt kommer ni få avslag på er skolbytesansökan och ha kvar platsen på er nuvarande skola.

Skolbytesperioder

Nästa skolbytesrunda är 21-27 november och med skolstart Vårterminen 2023.


Byta till fristående skola i Järfälla

Kontakta skolan direkt för att få mer information.

Byta från skola i annan kommun

Om man går i en skola utanför kommunen behöver man använda denna blankett istället för e-tjänsten för att önska byte av skola.

Skolplats - ansökan för nyinflyttad (blankett).

Byta till skola i annan kommun

Oavsett om det gäller en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun ska du kontakta skolan direkt för att få mer information.

Skolplats i Järfälla men bor i annan kommun

Om en elev är folkbokförd i en annan kommun kan eleven ansöka om plats på en kommunal skola i Järfälla. I mån av plats försöker skolorna tillgodose ditt önskemål. Du ansöker om både skolplats och plats på fritidshem via blanketten nedan.

Ansök om skolplats i Järfälla för folkbokförd i annan kommun (blankett)

Skolplats i annan kommun men bor i Järfälla

Vill du att ditt barn ska börja skolan i en annan kommun behöver du kontakta den skolan.

Plats på fritidshem i annan kommun

Tänk på att om du har fått en skolplats i en annan kommun och även vill ha en fritidsplacering efter skoltid för ditt barn behöver du ansöka om att få elevens barnpeng överförd till den andra kommunen.

Ansök om barnpeng för fritidsplacering i annan kommun (blankett) Pdf, 92.6 kB.

Flytt från Järfälla till annan kommun eller utomlands

Om ditt barn går i skolan i Järfälla och ska flytta från kommunen behöver du anmäla detta via blanketten nedan.

Anmäl att elev flyttar från Järfälla (blankett) Pdf, 186.5 kB.

Text

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp