Gå direkt till sidans innehåll

Önskemål om skola

Här hittar du information om hur du lämnar önskemål om skola i det kommunala skolvalet som sker en gång om året. Nästa skolval blir i februari/mars 2020. Här kan du också läsa om hur du gör om du vill byta skola för ditt barn under pågående termin eller är på väg att flytta till Järfälla.

Byta skola under pågående termin eller flytt från Järfälla

Om du har en skolplats men vill byta skola under pågående termin så måste du ansöka om skolplats via denna blankett.PDF

Vill du anmäla att ditt barn flyttar från Järfälla till annan kommun, vänligen fyll i blanketten Anmälan om elev som flyttar från Järfälla till annan kommun.PDF

Är du nyinflyttad eller håller du på att flytta till Järfälla?

Behöver du skol- eller förskoleklassplats omgående i samband med inflyttning till Järfälla? Ansök om skolplats via denna blankettPDF, eller kontakta oss på servicecenter på telefon 08-580 285 00 eller via e-post: kontakt@jarfalla.se 

Vill du att ditt barn ska gå på fritidshem eller fritidsklubb behöver du ansöka om plats här på webbplatsen.

Fritidshem

Fritidsklubb

Söka fristående skola

Fristående skolor har egna system. Kontakta därför skolan direkt, och ställ ditt barn i kö.

Söka skola i annan kommun

Ska ditt barn börja skola i annan kommun så behöver du kontakta kommunen/skolan på egen hand.

Tänk på att om du har fått en skolplats i annan kommun och även vill ha en fritidsplacering efter skoltid för ditt barn behöver du ansöka om detta via en särskild blankett hos Järfälla kommun.

Fritidsplacering i annan kommun - Ansökan om barnpengPDF

Jag vill ha plats i Järfälla men bor inte i kommunen

Ansök om skolgång, förskoleklass samt fritidshem i Järfälla genom att följa denna länk:

Folk­bok­förd i annan kom­mun - An­sökan plats på skola, för­skole­klass och fri­tids­hemPDF

Regler i samband med ordinarie skolval (i februari/mars)

Glöm inte att avsäga dig en skolplacering

Vi är tacksamma om du avsäger dig det kommunala skolvalet via e-tjänsten om ditt barn fått en plats på en fristående skola eller på en skola utanför kommunen. Då kan platsen istället gå till en annan elev.

Om du inte lämnat önskemål

Lämnar du inget önskemål utgår vi från att du önskar placering på en skola som ligger nära hemmet. Den närmaste skolan betraktas då som elevens förstahandsval, den näst närmaste skolan räknas som elevens andrahandsval och så vidare. Kom ihåg att det inte finns någon garanti för plats på närmaste skola.

Besked om placering och fördelning av platser

I mars får du ett första besked om var ditt barn kommer att placeras. Vi försöker följa dina önskemål så långt det är möjligt. Kommer eleven inte in på sitt första­handsval försöker vi tillgodose det näst högst rangordnade önskemålet, och så vidare.

Fördelning av platser

Platserna fördelas enligt följande rangordning:

 1. Elever med syskon på skolan har syskonförtur till förskoleklass (folkbokförd i kommunen)
 2. Elev som:
  • önskat placering på skolan samt
  • elev som inte har lämnat ett önskemål om plats på skolan, men som antas vilja gå på skolan då den ligger nära hemmet (se "om du inte lämnar önskemål").
 3. Elev från annan kommun

Om platserna inte räcker

Om många söker till en och samma skola och alla inte får plats, använder vi oss av den relativa närhetsprincipen. Den innebär att elevers avstånd från hemmet till önskad skola och andra närliggande skolor jämförs med andra elevers avstånd. Vi utgår ifrån folkbokföringsadressen samt närmaste gångväg till skolorna. Målet är att alla elever ska få ett rimligt avstånd till sin skola.

Läs mer om den relativa närhetsprincipen

Överklaga beslut om skolplacering

Om du inte har fått den skolplacering du önskade kan det bero på att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära sitt hem, eller att platserna på skolan inte räcker till.

Om du anser att ett felaktigt beslut har fattats kan du överklaga beslutet. Överklagan ska ha inkommit till Järfälla kommun inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Skicka överklagan till:

Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
177 80 Järfälla

I skrivelsen ska det framgå:

 • Ditt namn
 • Vilket beslut det gäller
 • Vilken ändring av beslutet du vill ha samt skälen för detta
 • Eventuellt bifogas intyg eller andra bilagor som du vill hänvisa till. Överklagandet ska vara underskrivet av båda vårdnadshavarna.

Senast uppdaterad: 2019-09-03

Upp