Innehåll

Press- och infor­mations­material

Pressrum och varumärkesplattform för Järfälla kommun

Varumärkesplattform

Om du har frågor om varu­märkes­plattformen så kontakta oss på kommunika­tionsavdelningen via telefon 08‑580 285 00 eller e-post kommunikation@jarfalla.se.

Ladda ner varumärkes­manualen (8,5 MB) Pdf, 8.5 MB.

Järfälla kommuns varu­märkes­plattform fastställdes av kommun­fullmäktige den 12 december 2016.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp