Innehåll

Äidinkieli

Äidinkielentuen ja -opetuksen tarkoituksena on myötävaikuttaa hyvään kielitaidon, osaamisen ja identiteetin kehitykseen ja luoda perusta aktiviisille monikielisyydelle sekä turvallisuudelle ja lisätä eri kulttuurien välistä ymmärtämystä.

Oikeus kehittää omaa kansallista vähemmistökieltään

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla on oikeus kehittää omaa vähemmistökieltään, vaikka he eivät ennestään osaisi sitä laisinkaan. Esitietoja tarvitsevat vain ne, jotka haluavat lukea kansallisia vähemmistökieliä lukiokoulussa.

Juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset ovat Ruotsin kansallisia vähemmistöjä. Oppilailla, jotka mielestään kuuluvat johonkin kansallisista vähemmistöistä, on oikeus saada opetusta kansallisissa vähemmistökielissä.

Riittää, että oppilas toivoo opetusta, jotta koululla olisi velvollisuus järjestää opetusta. Tämä velvollisuus on voimassa sillä edellytyksellä, että käytettävissä on sopiva opettaja. Tämä on voimassa peruskoulukoulutuksessa ja lukiokoulussa riippumatta siitä, puhutaanko kieltä kotona. Lukiokoulun ja erityislukiokoulun oppilailla tulee kuitenkin olla hyvät tiedot tässä kielessä, jotta heillä olisi oikeus lukea kansallista vähemmistökieltä.

Kansalliseen vähemmistöön romanit kuuluvalle oppilaalle, joka on kotoisin jostakin muusta maasta kuin Ruotsista, saa antaa äidinkielenopetusta kahdessa kielessä, jos tähän on erityisiä syitä.

Katso filmi kansallisista vähemmistöistä esikoulussa, esikoululuokalla ja koulussa suomeksi (Skolverketin filmi)

Äidinkieli

Äidinkieli esikoulussa, esikoululuokalla ja pedagogisessa päivähoidossa

Äidinkielenopetus peruskoulussa ja erityisperuskoulussa

Äidinkielen opetus lukiossa

Järfälla språkcentrum (Järfällan kielikeskus)

Järfällan kielikeskuksella on yleisvastuu äidinkielenopetuksen järjestämisestä Järfällan kunnassa. Vuosittain noin 3 000 lasta ja oppilasta osallistuu toimintaan, joka kattaa runsaat 40 eri kieltä.

Vastasaapuneiden 6–16-vuotiaiden lasten huoltajien tulee ottaa yhteyttä Järfällan kielikeskukseen. Järfällan kielikeskuksessa varataan aika perehdyttämiskeskustelulle, terveystutkimukselle ja lapsen koulutaustan ensimmäiselle kartoitukselle. Sen yhteydessä jätetään hakemus koulupaikasta.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp