Innehåll

Äidinkieli esikoulussa, esikoululuokalla ja pedagogisessa päivähoidossa

Jokaisessa esikoulussa/jokaisella esikoululuokalla, jossa/jolla on lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi tai jotka kuuluvat johonkin kansallisista vähemmistöistä, tulee esikoulun sovittaa toimintansa, työtapansa ja työympäristönsä lasten tarpeisiin.

Kaikille lapsille tulee antaa mahdollisuus kehittää sekä ruotsin kieltään että äidinkieltään. Sen lisäksi lasten tulee saada mahdollisuus kehittää omaa kulttuuri-identiteettiään. Sen vuoksi esikoulun/esikoululuokan koko henkilökunta käyttää kieltä kehittävää työtapaa äidinkielen vahvistamiseksi.

Äidinkielen tuen hakeminen (förstärkt modersmål)

Hakeaksesi vahvistettua äidinkielentukea sinun on otettava yhteys oman esikoulusi/koulusi esikoulun johtajaan/rehtoriin

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp