Innehåll

Äidinkielenopetus peruskoulussa ja erityisperuskoulussa

Oppilailla, joiden äidinkieli ei ole ruotsi, on mahdollisuus hakea äidinkielenopetusta. Opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaan kehittymistä aktiiviseksi kahden kielen käyttäjäksi, mikä vahvistaa identiteettiä ja kulttuurikompetenssiä.

Linkki ja lomake ovat ruotsiksi. Jos haluat saada samat tiedot suomeksi, ota yhteyttä kunnan palvelukeskukseen saadaksesi tiedot suomeksi.

Äidinkielenopetus myötävaikuttaa myös eri kansojen ja kulttuurien väliseen ymmärtämykseen, kunnioitukseen ja solidaarisuuteen. Tutkimus on osoittanut, että äidinkielenopetus auttaa saavuttamaan tavoitteet nopeammin ja suuremmassa määrin myös ruotsin kielessä ja muissa kouluaineissa.

Järfällan kunnassa on tarjolla opetusta noin 40:ssä eri kielessä. Opetustoiminta tapahtuu ennen kaikkea normaalin kouluajan ulkopuolella, mutta sitä voidaan antaa myös koulun, oppilaan tai kielen valinnan pohjalta.

Vuosikursseilla 1–5 opetusta annetaan tavallisesti oppilaan omassa koulussa. Vuosikursseilla 6–9 opetusta voidaan antaa jossakin muussa koulussa kuin siinä, jota oppilas käy.

Äidinkielenopetusta viidellä kansallisella vähemmistökielellä saame, suomi, meänkieli, romani ja jiddiš voidaan tarjota myös silloin kun kieli ei ole oppilaan jokapäiväinen käyttökieli.

Äidinkielenopetukseen osallistumisen aloittaneelle on siihen osallistuminen pakollista. Kirjallisia henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia laaditaan jokaiselle vuodelle, ja todistuksia annetaan 6.–9. vuosikursseilla.

Hakemus jätetään e-palvelun avulla. Paikan varmistamiseksi tulevan syyslukukauden ryhmässä on viimeinen hakupäivä 1. kesäkuuta.

Linkki e-palveluun (tieto on ruotsiksi)

Hakemus äidinkielen opetuksesta, peruskoulu ja erityisperuskoulu (ruotsiksi)

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp