Innehåll

Esikoulu ja pedagoginen päivähoito

Voit valita esikoulun tai pedagogisen päivähoidon, ja lapsellasi on oikeus koulupaikkaan siinä kunnassa, jossa olet töissä tai opiskelet tai josta haet töitä tai jossa olet vanhempainvapaalla. Esikouluun voivat tulla kaikki 1–5-vuotiaat lapset.

Pedagoginen päivähoito on esikoulun tai vapaa-ajankodin vaihtoehto, ja se on tarkoitettu 1-vuotiaista lapsista aina 3. vuosikurssin oppilaille.

Osa tiedoista, kuten linkit löytyvät ruotsiksi. Mikäli haluat saada saman materiaalin suomen kielellä, ota yhteys kunnan palvelukeskukseen.

Kaikki Järfällan esikoulut

Tästä voit valita jonkin noin 60 esikoulusta ja pedagogisesta päivähoidosta. Meillä on sekä kunnallisia että vapaita kouluja eri suuntautumisilla.

Järfällan esikoulut (ruotsiksi)

Paikan hakeminen

Tästä kohdasta saat tietoja hakemuksesta, jonotussäännöistä, paikkatarjouksista ja maksuista.

Paikan hakeminen (ruotsiksi)

Kun olet saanut paikan

Tässä kohdassa voit jättää aikataulun ja tulotiedot, lukea läsnäolosäännöistä vanhempainvapaan ja työttömyyden aikana sekä irtisanoa lapsesi paikka.

Kun olet saanut paikan (ruotsiksi)

Esikoulun ja pedagogisen päivähoidon maksut

Tästä voit lukea lisätietoja esikoulun ja pedagogisen päivähoidon maksuista, ja sinulla vanhempana olevista maksumahdollisuuksista.

Esikoulun ja pedagogisen päivähoidon maksut (ruotsiksi)

Mikä on esikoulu?

Esikoulussa annettavan opetuksen tulee luoda pohja elinikäiselle oppimiselle. Sen tulee olla hauskaa ja turvallista sekä opettava kokemus kaikille siihen osallistuville lapsille. Esikoululla on oma opetussuunnitelmansa, Lpfö 18, joka kuvaa esikoulun tehtävää, jossa on kyse hoivasta, kehityksestä ja oppimisesta. Opetuksen lähtökohtana tulee olla kokonaisnäkemys lapsista ja heidän tarpeistaan.

Esikoululla on oma lukunsa koululaissa, luku 8. Siinä on määräyksiä, jotka säätelevät opetuksen tarkoitusta ja sitä, milloin lapselle tulee tarjota esikoulua, lapsiryhmiä ja ympäristöä sekä sitä, mikä on voimassa erityistuen ja kehityskeskustelujen suhteen.

Esikoulun ja vapaa-ajankodin henkilökunnassa tulee olla korkeakoulukoulutuksen, esimerkiksi esikoulunopettajan koulutus, saaneita henkilöitä.

Mitä on pedagoginen päivähoito?

Pedagoginen päivähoito on esikoulun tai vapaa-ajankodin vaihtoehto. Se voi olla toimintaa, jossa henkilökunta pitää huolta lapsista omassa kodissaan, siis perinteinen perhepäiväkoti. Se voi myös olla jokin eri moniperheratkaisuista. Pedagogista päivähoitoa voidaan myös harjoittaa erityisissä toimitiloissa.

Pedagogisen päivähoidon kohderyhmänä ovat samanikäiset lapset, 1-vuotiaista aina vuosikurssin 3 lapsiin, kuten ne, jotka käyvät esikoulua ja käyvät vapaa-ajankodissa. Toiminnan tulee myötävaikuttaa lasten kehittymiseen ja oppimiseen, ja se tulee muotoilla siten, että se valmentaa lapsia jatkuvaan oppimiseen.

Pedagogista päivähoitoa ohjaa koululaki, etupäässä sen 25. luku. Esikoulun opetussuunnitelma on suuntaa-antava, mutta ei sitova pedagogiselle päivähoidolle.

Pedagogisen päivähoidon henkilökunnalla tulee olla koulutus tai kokemusta, joiden avulla se voi tyydyttää lasten hoivan ja hyvän pedagogisen hoivan tarpeet.


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp