Välkommen till Almarevägens förskola!

Vi vill skapa en gynnsam miljö för utveckling, lärande, social omsorg och fostran. Samarbete, hänsynstagande och respekt för allas lika värde skall vara ledstjärnan i arbetet.

Vi vill att alla barn, föräldrar och personal skall arbeta tillsammans för en bra förskola.

Lekställning på Vattmyraskolan

Almarevägen 10
17676 Järfälla
Tel: 08-580 229 09/2907

Rektor Carina Haking
Tel: 08-58029616 carina.haking@jarfalla.se

Bitr. rektor Titti Almgren
Tel: 08-58028334 titti.almgren@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar