­Anhörig­konsulent­

Anhörigkonsulenten är till för dig. Om du vårdar, stöttar eller på annat sätt regelbundet hjälper någon i din närhet som behöver stöd i vardagen.

Anhörigkonsulenten kan hjälpa dig med

  • råd och stöd utifrån dina behov.
  • att få träffa andra i liknande situation i en  anhöriggrupp.
  • att förmedla kontakter, exempelvis till handläggare, frivilligorganisationer med mera.

Du som anhörigvårdare har möjlighet att få friskvård i form av massage.Kriterierna är du bor tillsammans med den du vårdar och att den du vårdar har fyllt 65 år.

Avlösarservice

Kontakta anhörigkonsulent

Anna-Lena Eriksson
Telefon 08-580 289 27
E-post: anhorigstod@jarfalla.se