Väl­komm­en till Anhörig­portalen!

Här hittar du som är anhörig stöd och information. 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig och ibland kanske även du behöver stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Som en del i detta stöd till anhöriga har Järfälla kommun i samarbete med lokala föreningar och organisationer skapat anhörigportalen.

Anna-Lena Eriksson, anhörigkonsulent i Järfälla

Anhörigkonsulent

Anna-Lena Eriksson

Telefon: 08-580 289 27

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Kontakta oss | Frågor & svar