Välkommen till Askungens förskola

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola med ett tema- och projektinriktat arbetssätt. I våra projekt finns ett stort utrymme för ett utforskande arbetssätt. 

Vi har som målsättning att vara ute varje dag oberoende av vädret.  På de olika avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare och barnen delas in  i mindre grupper. Detta gör vi för att skapa harmoniska lek- och lärsituationer. 

Vi ser vår inne- och utemiljö som ett redskap för att skapa spännande lek- och lärmiljöer. Vi erbjuder barnen ett varierat material för lek, utforskande och skapande.

Enheten har en utvecklingsledare som stöd i arbete

Askungens förskola ger namn åt pendeltåg

Håll ögonen öppna efter Snålskjutsen, TågEtt, Silverstjärnan och Hoppande loppan när du åker pendeltåg. Alla är namngivna av barnen på Askungens förskola. 

Pendeltåg

Studieresa för personal till Reggio Emilia

Personal från vår förskola har besökt Reggio Emilia i norra Italien för att få inspiration och nya tankar  kring organisation, pedagogisk miljö, barns inflytande, genus, hållbar utveckling och digitala verktyg. 

Studiebesök från USA på våra förskolor

Kreativitet och nytänkande på våra förskolor i Kallhäll.

I Kenosha, Wisconsin, USA tycker man att Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla kreativitet och nytänkande hos barnen i förskolan. För att få se goda exempel på inspirerande lärmiljöer och försöka förstå hur vi i Sverige arbetar besökte amerikanska lärare Askungens-, Teknikvägens-, Gullivers- och Svetsarvägens förskola. Läs mer »

Utegrupp


Askungens förskola i Kallhäll har en utegrupp. Det innebär att verksamheten i huvudsak är förlagd utomhus. Vi tar emot barn i åldern 4-5 år.


 

En del av byggnaden, Askungens förskola

Lädersättravägen 90
176 70 Järfälla

Förskolechef
Laila Kärnlöf
08 - 580 281 79
laila.karnlof@jarfalla.se

Bitr. förskolechef
Lena Ericsson
08 - 580 291 26
lena.ericson@jarfalla.se

Adm. assistent (Placeringsansvarig)
Katarina Windahl
08 - 580 287 33
katarina.windahl@jarfalla.se

För visning av vår förskola, välkommen att kontakta:
Therese
08 - 580 299 87

08 - 580 287 77 

Kontakta oss | Frågor & svar