Om Aspnässkolan

Aspnässkolan ligger mitti Jakobsberg- Med sin hundraåriga historia har skolans väggar följt elever från bondesamhället i Jakobsberg till det idag mångkulturella Jakobsberg.

Tel: 08-580 294 02
Adress: Birgittavägen 21  
177 31 Järfälla

aspnasskolan@jarfalla.se

Rektor och förskolechef, Aspnäs för- och grundskolor

Caisa-Lena Rosén

caisa-lena.rosen@jarfalla.se

Telefon 08-580 29 401 Mobil 070-002 31 67

Biträdande rektor och  
biträdande förskolechef

AnnaMaria.Alveras@jarfalla.se

Sanne.Gustavsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar