Om Aspnässkolan

Aspnässkolan ligger mitti Jakobsberg- Med sin hundraåriga historia har skolans väggar följt elever från bondesamhället i Jakobsberg till det idag mångkulturella Jakobsberg.

Tel: 08-580 294 02
Adress: Birgittavägen 21  
177 31 Järfälla

aspnasskolan@jarfalla.se

Rektor och förskolechef
Anders.kempe@jarfalla.se

Biträdande rektor och  
biträdande förskolechef

Sanne.Gustavsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar