Om Aspnässkolan

Aspnässkolan ligger mitt i Jakobsberg. Med sin hundraåriga historia har skolans väggar följt elever från bondesamhället i Jakobsberg till det idag mång­kulturella Jakobsberg.

Förskola

Aspnäs och Kastanjens förskolor ligger båda naturnära med närhet och gångavstånd till skog, olika parker och Jakobsbergs centrum.

Förskolan Aspnäs har sju avdelningar och Kastanjen har fem avdelningar för barn från 1 års ålder.

Vi ingår i enheten Aspnäs för och grundskolor och våra gemensamma ledord är: VILJA-VÅGA-VÄXA

I det pedagogiska arbetet utgår vi från barnet/barnens intresse och erfarenheter. Vi arbetar även utifrån läroplanen och våra olika styrdokument.

Genom lek, skapande och utforskande vill vi utmana barnen och väcka deras nyfikenhet under sin vistelsetid på förskolan, enskilt, i grupp och tillsammans med pedagog.

Att skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare är ett viktigt uppdrag för oss i förskolan.

Förskoleklass

Förskoleklassernas främsta mål är att ge eleverna en trygg och positiv introduktion i grundskolans värld. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Årskurs 1 - 5

Aspnässkolan är tvåparallellig, vilket innebär att vi har två klasser i varje årskurs. Klasslärare samarbetar i arbetslag och med fritidspersonal knutna till klasserna.

Fritidshemmens tre avdelningar samt fritids­klubben samarbetar i gemensamma planeringar och kring öppningar och stängningar på morgon och kväll.

Det finns totalt 5 arbetslag på skolan.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål för att främja en god kunskapsutveckling och vårt värdegrunds­arbete bidrar till en god social och emotionell utveckling.

Fritidshem och fritidsklubb

För barn i förskoleklass – årskurs 3 finns på Aspnässkolan fyra olika avdelningar för fritidsverksamhet: Myggan, Flugan, Sländan och Getingen.

För barn i årskurs 4-5 finns fritidsverksamheten ”Klubben” under eftermiddagen.

Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskolan.

  • Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna meningsfull fritid och rekreation
  • Utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap

I avgiften för verksamheten ingår materialkostnad, mellanmål samt lunch vid lovdagar, då man anmält närvaro. Klubben har öppet efter skolans slut till kl. 17.30.

Öppna förskolan

Till Öppna förskolan Myran är alla barn (0-5år) som inte går i förskolan välkomna. Här kan du och ditt barn delta i sångstunder/babysång, måla, läsa, ta en fika eller bara vara. Du och ditt barn får möjlighet att träffa andra vuxna med barn i en barnvänlig miljö. Verksamheten bygger på aktivt deltagande av vuxna och barn tillsammans.

Ingen anmälan behövs. Du kommer och går när du själv vill. Öppna förskolan har stängt klämdagar, under jul och under sommaren.

Öppna förskolan i Jakobsberg har tidigare haft ett utökat åtagande som inneburit att även barn som är inskrivna i den vanliga förskolan eller i pedagogisk omsorg har haft möjlighet att delta i öppna förskolans verksamhet. Detta gäller inte längre. Skälet till beslutet är att den öppna förskolan behöver fokusera på stöd till föräldrar och barn som inte är inskrivna på förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Ändringen gäller från och med 1 juli 2016.

Aktuella öppettider för öppna förskolan i Jakobsberg

Tel: 08-580 294 02
Adress: Birgittavägen 21  
177 31 Järfälla

aspnasskolan@jarfalla.se

Tf rektor och förskolechef, Aspnäs för- och grundskolor

Anitha Sidefors
anitha.sidefors@jarfalla.se
Telefon: 08-580 29 401 Mobil: 070-002 31 67

Biträdande rektor och biträdande förskolechef

Anna-Maria.Alevras@jarfalla.se

Sanne.Gustavsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar