Välkommen till Bolinders förskola

Bolinders förskola är en trivsam förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i Kallhäll och tillhör enheten Ulvsättra för- och grundskola.

Vi bedriver ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och våra hörnstenar i verksamheten är lek, rörelse och skapande. Våra ledord är lust till lärande, självkänsla och empati.

Vår övergripande målsättning är att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Lekställning på Bolinders förskola

Bolinders förskola

Telefon:
08-580 286 86

Adress:
Ulvsättravägen 3
176 77 Järfälla

E-post:
bolinder.forskola@jarfalla.se

Öppettider kl. 6.30 - 17.30

Kontakta oss | Frågor & svar