Välkommen till Fastebol förskola

Fastebol förskola ligger i Viksjö kommundel. Vi har en attraktiv utemiljö och närhet till kringliggande skogar.

Vår verksamhet bygger på läroplanens riktlinjer och präglas av ledorden ROLIG, TRYGG och LÄRORIK.

Vår dagliga utevistelse erbjuder stor variation för barnens lek och utforskande. Mat från eget kök och möjlighet att få sova utomhus främjar barnens hälsa och välmående.

Lekställning på Fasterbol förskola

Odalslingan 2
175 43 Järfälla

Tel: 08-580 290 84

E-post:
fastebol.forskola@jarfalla.se

Helen Josefsson
Förskolechef
Tel: 08-580 299 48
helen.josefsson@jarfalla.se

Ylva Lagus Tolonen
Bitr. förskolechef
Tel: 08-580 289 94
ylva.lagus.tolonen@jarfalla.se

Om du vill besöka vår förskola, vänligen kontakta
Lena Ajax
Tel: 08-580 295 51

 

Kontakta oss | Frågor & svar