Välkommen till Högbyskolan!

Högbyskolan ingår tillsammans med Fastebolskolan i enheten Fastebol-Högby skolor som ligger i kommundelen Viksjö. Skolorna har gemensam värdegrund, pedagogisk grundsyn och arbetssätt. Högbyskolan har 130 elever och 20 anställda.

Vår vision

Vi står för ett lustfyllt lärande, i en trygg och stimulerande miljö med barnets alla sinnen i fokus.

Glada barn som vinkar
Tel 08-580 291 48

Högbyvägen 170
175 43 Järfälla

hogbyskolan@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar