Välkommen till Iljansboda för- och grundskola

Vi vill skapa en gynnsam miljö för arbete, utveckling, lärande, social omsorg och fostran. Samarbete, hänsynstagande och respekt för allas lika värde skall vara ledstjärnan i arbetet. Vi vill att alla barn, föräldrar och personal skall arbeta tillsammans för en bra skola.

Lekställning på Vattmyraskolan

Expedition

Biskop Johannes

Väg 16

176 76 Järfälla

Tel: 08-580 286 72
iljansbodaskolan@jarfalla.se

 

Rektor
Carina Haking
08-580 296 16 carina.haking@jarfalla.se

Biträdande rektor
Titti Almgren
08-58028334 titti.almgren@jarfalla

Kontakta oss | Frågor & svar