Individuellt val

Individuellt val är obligatoriskt på alla program och omfattar 200 poäng

Med det individuella valet kan du:

  • välja olika kurser som intresserar dig.
  • fördjupa dig inom ett ämnesområde genom att välja flera kurser inom samma ämne.
  • få behörighet till högskolan om du går ett Yrkesprogram.
  • genom att läsa mer matematik, språk och engelska kan du få extra 2,5 meritpoäng.

Tänk på att titta på kursöversikten så att du inte väljer en kurs som redan ingår i ditt ordinarie program.

Ansökan om IV val

  • Lämna din ansökan i tid.
  • För sent inlämnad ansökan kan innebära att de mest attraktiva kurserna redan blivit fyllda.
  • Om du inte får önskad kurs kan du få företräde året efter om kursen startar.
  • Rangordna dina val och ange kurser i reserv.

IV- kurser 2018

Ämne

Kurs

Poäng

AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL

Avhjälpande underhåll 1

100

BILD OCH FORM

Bild och form 1blänk till annan webbplats

100

CAD

Cad 1

100


Cad 2

100

ENGELSKA

Engelska 7länk till annan webbplats

100

ENSAMBLE

Ensamble 1länk till annan webbplats

100

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE

Entreprenörskap och företagande

100

FOTOGRAFISK BILD

Fotografisk bild 1länk till annan webbplats

100

FYSIK

Fysik 2länk till annan webbplats


FÖRETAGSEKONOMI

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats

100

IDROTT OCH HÄLSA

Idrott och hälsa 1- specialiseringlänk till annan webbplats

100


Idrott och hälsa 2


INBROTTSLARMSSYSTEM

Inbrottslarmssystem

100

JURIDIK

Privatjuridiklänk till annan webbplats

100

KULTUR OCH IDÉHISTORIA

Kultur och idéhistorialänk till annan webbplats


MATEMATIK

Matematik 2a

100


Matematik 2b

100


Matematik 3blänk till annan webbplats

100


Matematik 4

100


Matematik 5

100


Matematik specialisering

100

MOBILA APPLIKATIONER

Mobila applikationer

100

MODERSMÅL

Modersmål 1 - 3länk till annan webbplats

100

MODERNA SPRÅK

Moderna språk 1-4, franskalänk till annan webbplats

100


Moderna språk 1-4, tyskalänk till annan webbplats

100


Moderna språk 1-4, spanskalänk till annan webbplats

100

NATURKUNSKAP

Naturkunskap 2länk till annan webbplats

100

NÄTVERKSADMINISTRATION

Nätverksadministration

100

NÄTVERKSSÄKERHET

Nätverkssäkerhet

100

PASSAGESYSTEM

Passagesystem 1

100

PROGRAMMERING

Programmering 1

100

PSYKOLOGI

Psykologi 1länk till annan webbplats

50


Psykologi 2alänk till annan webbplats

50

RETORIK

Retoriklänk till annan webbplats

100

SPECIALYRKEN 2

Specialyrken 2

100

SVETS GRUND

Svets grund

200

WEBBSERVERPROGRAMMERING

Webbserverprogrammering 1

100

WEBBUTVECKLING

Webbutveckling 1länk till annan webbplats

100 

Högskolepaketet för yrkesprogrammen

SVENSKA 2

Svenska 2

100

SVENSKA 3

Svenska 3

100

ENGELSKA 6

Engelska 6

100


Om IV-kursen kommer att starta avgörs främst om tillräckligt många elever väljer kursen.

Utökat program

Kurser inom ramen för utökad program räknas bara med i jämförelsetalet om det är behörighetsgivande eller ger meritpoäng.

Rektor beslutar om utökat program.

Tänk på att göra ett val utifrån ditt intresse, men det är ändå viktigt att vara medveten om att extra kurser i matematik och språk ger meritpoäng för framtida studier.

Studie-och yrkesvägledarna kommer att ge information klassvis under vecka 10 och 11.

Lär dig mer om: ​

Räkna ut betyglänk till annan webbplats

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar