Klagomåls­hantering

I skollagen (2010:800 kap 4, 8§) ställs krav på att ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten är syftet att skolan ser till att bristerna åtgärdas.

Hur lämnar jag in klagomålet?

Blankett för klagomål finns på skolans expedition. Fyll i en sådan och lämna den till biträdande rektor som tar hand om dina skriftliga synpunkter och bedömer vem som ska hantera ärendet. Ärendet diarieförs.

Vårt mål är att du ska få svar inom fem arbetsdagar. Ibland kan en synpunkt/klagomål vara mer komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hantera. Om du inte är nöjd med det svar som ges kan du begära att överordnad chef gör en förnyad prövning av ärendet.

På Järfälla kommuns hemsida, www.jarfalla.selänk till annan webbplats, under ”Barn- och utbildning” finns möjlighet att lämna in synpunkter och klagomål.

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar