2017-01-24

Grafisk utbildning
med spets

Elever och lärare i ett bildklassrum

Järfälla gymnasium har som enda gymnasieskolai landet beviljats spetsutbildningför illustration och grafisk formgivning

Skolverket har beviljat Järfälla gymnasium att inom det Estetiska programmet starta en riksrekryterande spetsutbildning, den enda i landet, för illustration och grafisk formgivning.

Järfälla gymnasium har totalt 17 gymnasieprogram, både högskole- och yrkesförberedande program. Ett program som just nu sticker ut lite extra är det estetiska programmet som beviljats spetsutbildning och därmed riksintag för illustration och grafisk formgivning – den enda i landet. Antagning skedde under hösten 2016 med utbildningsstart nu till hösten.

Samtidigt utökas skolans samarbete med verksamma illustratörer, Konstfack och Mälardalens högskola.

– Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta. Det här visar på ett stort förtroende från Skolverket, ett bevis både på den kvalitet vi redan har och inte minst att vi tänkt rätt kring utbildningens upplägg, säger bildlä­raren Mia Forsberg. Även om riksintag är en nyhet är estetisk utbildning med den här inriktningen långt ifrån ny, betonar hon. Bild och formgivning har funnits med i skolans utbildningsutbud sedan 90-talet, men nu med en tydligare specialisering. Det handlar grundläggande om att få fram duktiga illustratörer och formgivare. Här finns ett jättebehov.

– Vi lever bokstavligen i en värld av bilder. Vi ser bilder överallt, hela tiden. Bildbearbetning och formgivning ökar explosionsartat. Allt kommuniceras med bilder. Så vi ligger helt rätt i tiden, menar Mia Forsberg.

Det befintliga samarbetet med Konstfack och Mälardalens högskola kommer nu att utökas för studiebesök, kursutbyten och elevutbyte.

–Tanken är att eleverna ska inspireras till att gå vidare med behörighet till såväl allmänna universitetsoch högskolestudier som specialicerade, säger Mia Forsberg.

Att eleverna trivs redan idag rå­der det ingen tvekan om. Varje år genomför Gymnasieintagningen i Stockholms län kvalitetsenkäter med frågor om bland annat trivsel och utbildning. De två senaste åren har Järfälla gymnasiums estetiska program fått länets högst snittvärde.

http://www.activemediapartner.com/
Text: Samuel Hultberg Foto: Rosie Alm

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar