2017-03-21

Politikerdebatt om projektet EU-Det är vi

elever och politiker på scenen

Tack till alla fantastiska ungdomar och politiker ifrån kommun, riksdag och EU nivå som gjorde politikerdebatten inom ramen för projektet, EU det är vi! Järfälla, till en så lyckad tillställning!

Det blev en het politisk debatt i Järfälla när 500 elever i grundskolan och gymnasiet ställde frågor och framförde sina synpunkter till EU-parlamentariker, riksdagsledamöter och kommunpolitiker. Debatten hyllades efteråt.

Under fredagen fick eleverna som går på Järfällas gymnasium tillsammans med årskurs 7-9, möjlighet att debattera och ställa frågor till Eu-parlamentariker Olle Ludvigsson (S), riksdagsledamöterna Carl Schlyter (MP), Lawen Redar (S) och Hanif Bali (M) samt till Claes Thunblad (S), Mikael Jämtsved (MP) och Emma Feldman (M) som är kommunpolitiker i Järfälla.

Debatten är unik i sitt slag då den har politiker på EU-, riksdags- och kommunnivå och elever från alla högstadieskolor och Järfälla gymnasium. Skolambassadörer för EU från andra kommuner besökte debatten för att se över om liknande debatter kan ske på andra platser i Sverige.

Carl Schlyter hyllade debatten efteråt: "Jag har besökt många skolor och arrangemang, men inget är så bra som det här. Jag hoppas att vi ses nästa år igen!"

Följande skolor deltog i debatten

Järfälla gymnasium, Viksjöskolan, Björkebyskolan, Internationella Engelska Skolan Järfälla, Källtorpskolan, Tallbohovskolan, Vittra Jakobsberg, Fjällenskolan och Kvarnskolan.

Projektet EU- det är vi!

Skapades av Stockholms skolambassadörer för EU år 2012, sju lärare som ville stärka demokratin i samhället och ville möjliggöra för Järfällas elever att träffa och ställa frågor till politiker. Sedan 2012 har Järfälla politiska debatter i Europahuset med EU-parlamentariker. För tre år togs konceptet till Järfälla och ett nätverk startades mellan samtliga högstadieskolor och Järfälla gymnasium.

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar