2017-05-03

Magnus prövar forskning i klassrummet

Magnus Sjölander, förstelärare vid Järfälla gymnasium, är en av nio förstelärare från olika delar av landet som under hösten 2017 kommer att pröva nya arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kommande systematiska översikter.

Vad är det du ska göra?

-Övergripande kommer jag att tillämpa de teorier och modeller jag fick lära mig i höstas på kursen i evidensbasering vid Göteborgs universitet om hur en verksamhet kan använda bästa tillgängliga kunskap för att överbrygga glappet mellan forskning och praktik i sitt förändringsarbete. Konkret ska jag utvärdera hur delar av resultaten från systematiska översikterna Klassrumsdialog i matematikundervisningen och Digitala resurser i matematikundervisningen ”landar” och fungerar i en svensk kontext med mina undervisningsgrupper vid Järfälla gymnasium. Skolforskningsinstitutet jämför sedan bland annat min utvärdering med de andra lärarnas utvärderingar för att samla in så mycket kunskap som möjligt om hur landets lärare kan använda översikterna på bästa sätt.

Läs mer om Skolforskningsinstitutets Försöksverksamhet här.länk till annan webbplats

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar