2017-08-10

Skolstart

Upprop årskurs 1 tor 17 aug

Under uppropet och nästkommande dag sker en introduktion så att du lär känna dina klasskamrater, lärare, lokaler och mycket annat. Skollunch serveras från första dagen och du kommer också att tilldelas ett SL-kort.

Program

Tid

Lokal

Samtliga yrkesförberedande program

(BA, EE, VF)

kl 9:00

Aulan

Samtliga studieförberedande program
(ES, EK, NA, SA, TE)

kl 09:00

Aulan

Särskolan och Preparandutbildning och Individuellt alternativ

kl 09:00

Aulan

Språkintroduktion

kl 10:30

Aulan


Efter uppropet samlas klassen med mentor i de här lokalerna:

Klass

Lokal

BA1A, BA1B

F266

EE1A, EE1B, EE1C

F267

ES1

K144

EK1

L262

IA1

L169

PREP

L117

SA1

L264

SI1_a

L239

SI1_b

L240

SI1_c

L230

SI1_d

L238

SI2

L228

SI3

L229

SI4

L177

SI5

A234

SI6

L163

SI7

L162

SI8

L174

SI grund_a

L164

SI grund_b

L164

Särskolan

L119

NA1A

A233

NA1B

A205

TE1

A215

VF1

F267

Föreläsning i aulan för åk 1 kl 13:00-15:30

Föreläsning: Lika Olika med Mary Juusela inkl presentation av elevhälsa, närvarocoacher, elevrådet, trygghetsgruppen, amnestygruppen, idrottsföreningen.

Åk2+3: Upprop fredag den 18 augusti 2017 kl 13:00

Kl 13.30-16.00
Föreläsning i aulan för åk 2 med mentorer: Lika Olika med Mary Juusela. Obligatorisk närvaro. I mån av plats får åk 3-elever gärna delta.

Klass

Lokal

BA2A, BA2B, BA3A

Bygghallen

EE2A, EE2B, EE2C

B-hallen

EE3A, EE3B, EE3C, EE3D

A-hallen

EK2

L255

EK3

L268

ES2B

K202a

ES3B

K162

NA2A

A210

NA2B

L223

NA2C

L216

NA3A

L215

NA3B

L217

NA3C

A203

SA2

L250

SA3

L251

TE2AB

A237

TE2C

A208

TE3AB

A204

TE3C

A209

VF2, VF3

VVS- verkstaden

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 42 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan


Kontakta oss | Frågor & svar