2017-09-14

Trygghets­gruppen
- för en tryggare skola

Järfälla Gymnasium har sedan hösten 2016 en Trygghetsgrupp bestående av både elever och personal. Syftet med gruppen är att arbeta förebyggande och aktivt för en tryggare skola. Vi vill arbeta för att varje elev i skolan ska känna sig sedd, bekräftad och trygg oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, inlärningsmässiga variationer mm.

Just nu består gruppen av 25 elever och 5 personal, men vår målsättning är att vi ska växa till ett 50-tal elever. Vår målsättning är att varje elev i skolan ska känna sig sedd, bekräftad och trygg oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, inlärningsmässiga variationer mm.

Vi ses varje onsdag kl 9.00-9.30 i Röda huset (sal H322) och stämmer av läget i skolan utifrån trygghetsperspektivet. Vi äter även lunch i matsalen tillsammans en gång i veckan. Då bär vi även våra fina trygghetsgruppströjor.

Eftersom grunden för våra sammankomster är att skapa en plattform för förtroende och tillit handplockas elever främst på rekommendation av personal på skolan. Vi skapar alltså en grupp där man som elev är seriös och engagerad i trygghetsfrågan.

För ytterligare information kring Trygghetsgruppen, vänligen kontakta:

Samuel Westman
Närvarocoach med fokus på relationsbygge
samuel.westman@jarfalla.se

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar