2018-04-18

Besök av statsrådet 

Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan, vår samordnings- och energiminister inför en knäpptyst publik på Järfälla gymnasium.

Hans politiska engagemang startade med han, som nästan nyanländ 14-åring med hjärtfel, fick insikt om att här i Sverige fick alla sjukvård och utbildning utan att vara rik, att det är djupt orättvist att en människas framtid kan bestämmas av hur rika föräldrar du har.

Allas lika värde och demokrati inte kan tas för givet, inte ens här i Sverige. Engagera er för det ni bryr er om!

Baylan framhöll att jämlikhet ger frihet, både för vältituerade och de som inte är det och pekade på exemplet med Gated communitys som skiljer människor från varandra av rädsla.

Frågestunden leddes galant av Järfälla gymnasiums elevråd. På frågan hur man kan stärka integrationen, svarade han tveklöst: - Jobb!

När någon undrade över den viktigaste frågan, delade han upp den på kort sikt – prioritera resurser för allas välfärd, sjukvård, äldreomsorg och skola, och på längre sikt – klimatfrågorna, vi måste komma till att endast använda förnybara energikällor.

Om skolor och friskolor var Baylan tydlig, de skattemedel som går till skolorna, oavsett skolform, ska gå till eleverna inte till ägarna – till utbildning, inte affärsverksamhet.

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar