2018-08-13

Skolstart

Höstterminen börjar för åk 1 torsdagen 16 augusti.

kl 9:00 Upprop i aulan för samtliga åk 1 därefter samling med mentorer i klassrum

kl 9:00 Upprop i L124 för Särskolan (åk1-4)

Kl 10:30 Upprop i aulan för samtliga SI-eleverdärefter samling med mentorer i klassrum

Klass

Lokal

BA1A, BA1B

Bygghallen

EE1A, EE1B, EE1C

F265, F266, F267

ES1

A237

EK1

L262

IA1

L169

PREP

L117

SA1

L250

SI1a

L239

SI1b

L240

SI1c

L230

SI1d

L238

SI2a

L177

SI2b

L162

SI2c

L268

SI2d

L173

SI2e

L168

SI3a

L164

SI3b

L164

SI4_BA

L174

SI4_RL1, SI4_RL2

L171

Särskolan

L119

NA1A

A233

NA1B

A205

TE1

A215

VF1

F267

Upprop åk 2 och åk3 fredagen 17 augusti

13:00-13:25 Upprop för samtliga åk 2 och åk3 i klassrum med mentor. Därefter samling i aulan.

Klass

Lokal

BA2A, BA2B, BA3A, BA3B

Bygghallen

EE2A, EE2B, EE2C

B-hallen

EE3A, EE3B, EE3C

A-hallen

EK2

L255

EK3

L256

ES2 samling 12:00

A234

ES3 samling 12:00

A233

NA2A

A210

NA2B

L223

NA3A

L215

NA3B

L217

NA3C

A203

SA2

L264

SA3

L251

TE2

A237

TE3AB

A204

TE3C

A209

VF2, VF3

VVS- verkstaden

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar