Bygg- och anläggnings­programmet

Med inriktningarna Husbyggnad och Måleri

460x260

Vill du bli hantverkare inom Bygg? Ett rörligt arbete som är fritt och självständigt!

Arbetet som byggnadsarbetare är ofta självständigt och ställer krav på förmåga att se vad som behöver göras och kunskap om hur det ska utföras. På större arbetsplatser arbetar man ofta i arbetslag.

Arbetsmarknad

Inom alla tre inriktningarna finns det goda möjligheter till arbete. Branschen är också påverkad av byggkonjunkturen. Järfälla gymnasium håller kontinuerlig kontakt med arbetsmarknaden och eleven får själv en chans att knyta kontakter under APL-perioderna. Sköter man sin praktik ökar ens chanser markant att få ett arbete efter gymnasietiden.

APL och lärling

Du får 34 veckors APL (praktik) under gymnasietiden. Dessutom har du stora möjligheter att få välbetalda sommarjobb om du är tillräckligt ambitiös under APL. Efter utbildningen ska du gå som lärling i ett företag - 6800 timmar inkl. betygspoäng och feriejobb - innan du blir fullbetald. Vid lärlingstidens slut gör du ett yrkesteoretiskt prov för att visa att du är en duktig hantverkare! Inom grenen för målare gör du ett praktiskt gesällprov.

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Vidareutbildning

Ett slutbetyg från yrkesprogram ger behörighet till Yrkeshögskolan som har ett- och tvååriga eftergymnasiala utbildningar med praktik.

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska (200p) och en kurs i engelska (100p).

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar