Måleri

Bygg- och anläggningsprogrammet

460x260

Som målare använder du dig av nya och gamla tekniker när du renoverar gamla hus, både in- och utvändigt, samt är med då nya hus ska produceras. Du kommer att utveckla din känsla för färgsättning och inredning. Du kommer helt enkelt sätta färg på tillvaron, inte bara med pensel och roller, utan även med din personlighet.

Vi gör ofta projekt ihop med de andra yrkesinriktningarna då vi ser att hantverksyrkena tillsammans blir en helhet.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Arbetet som byggnadsarbetare är kan vara självständigt men ofta jobbar du i s.k. lag. Det ställer krav på förmåga att se vad som behöver göras och kunskap om hur det ska utföras. På byggprogrammet arbetar lärare och elever nära tillsammans i mindre grupper för att uppnå målen.

Arbetsmarknad

Inom alla tre inriktningarna finns det mycket goda möjligheter till arbete. Branschen är också påverkad av byggkonjunkturen. Järfälla gymnasium håller kontinuerlig kontakt med arbetsmarknaden och eleven får själv en chans att knyta kontakter under APL-perioderna (praktiktid). Praktiken ökar chansen markant att få ett arbete efter utbildningen.

APL och lärling

Du får 34 veckors APL under gymnasietiden. Dessutom har du stora möjligheter att få sommarjobb. Inom grenen för målare har du möjlighet att göra ett gesällprov, ett praktiskt prov på dina kunskaper.

Vidareutbildning

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska (200p) och en kurs i engelska (100p).

Ett slutbetyg från yrkesprogram ger behörighet till Yrkeshögskolan som har ett- och tvååriga eftergymnasiala utbildningar med praktik. Förutom högskolebehörighet och yrkeshögskola finns flera olika alternativ till vidareutbildning. Exempelvis arbetsledning och eget företagande.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100Programgemensamma karaktärsämnen


Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200Inriktning Måleri

 

Måleriprocessen

200

Måleri 1

200Programfördjupning


Måleri 2

200

Måleri 3

200

Måleri 4

200

Måleri 5

200Individuellt val


Tätskikt våtrum

100

Valbar kurs

100

Övrigt


Gymnasiearbete

100

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar