Gymnasie­särskolan

Gymnasiesärskolans Individuella program

Gymnasiesärskolans Nationellt program
Estetiska verksamheter

460x260

Järfälla gymnasiesärskola

Järfälla gymnasiesärskola är en liten särskola med ett tjugotal elever. Lärarna arbetar nära eleverna och tillsammans med assistenter strävar vi efter att stärka elevernas självkänsla.

Våra lokaler är integrerade i Järfälla gymnasium och delar gemensamma lokaler, matsal, bibliotek, idrottshall.

Vår skola är för elever mottagna i särskolan och som är intresserade av estetiska ämnen och att uppträda inför publik.

Tematisk undervisning

Vi erbjuder det nationella programmet –estetisk verksamhet samt det individuella programmet. Gemensamt för båda programmen är att lärarna arbetar tematiskt i alla ämnen och teori och praktik varvas så att eleverna får en helhet och kan sätta sina kunskaper i ett sammanhang.

Uttrycksteatern

Alla våra elever på gymnasiesärskolan deltar varje läsår i Uttrycksteatern – ett teaterprojekt mellan Järfälla gymnasium – Järfälla kulturskola och Järfälla dagliga verksamhet. Varje fredag träffas 30-40 ungdomar och skapar tillsammans en fantastisk föreställning som visas inför en stor publik.

Vi Minns - Uttrycksteatern 2016

Det individuella programmet

Det individuella programmet anpassas efter elevernas egna förutsättningar och eleverna läser ämnesområden.

Eleverna läser följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Det nationella programmet-estetisk verksamhet

Det nationella programmet-estetisk verksamhet är ett yrkesinriktat program. Eleverna får pröva på att kommunicera med bild, drama, text och musik.

Eleverna läser följande ämnen:

 • Bild
 • Engelska
 • Estetisk verksamhet – Drama, Form och design
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Programfördjupning och individuellt val tillkommer. I utbildningen ingår praktik.

Fritids, vår korttidsverksamhet

Järfälla gymnasium har i anslutning till skolan fritidsverksamhet samt en välutrustat skolgård. Tanken är att det ska finnas en helhet för eleven på skolans campus där skola och fritidsverksamhet samspelar, något som gör att skoldagen hålls samman och eleven slipper resa iväg.

Dramapedagog och mentor i Nat-es
Hans-Peter Happy Törnblom
hans-peter.tornblom@jarfalla.se
drama

Programlagsledare och mentor i Nat-es
Rasmus Zetterström
rasmus.zetterstrom@jarfalla.se
slöjd
tel: 070 495 55 95

Speciallärare och mentor i IP
Britt Marie Bitte Zuber Pettersson
B-M.Zuber-Pettersson@jarfalla.se

Speciallärare och mentor i IP
Christina Rising
christina.rising@jarfalla.se
08-580 229 01

Särskolans fritids
Roland Krywult
roland.krywult@jarfalla.se

Kurator
Mahmut Kiper
mahmut.kiper@jarfalla.se
tel: 08-580 28191

Skolsköterska
Annette Lindewall Arktedius
annette.lindewall.arktedius@jarfalla.se
tel: 08-580 28422, 0700027315

Studie-och yrkesvägledare
Mandala Fager
mandala.fager@jarfalla.se
0858028464

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar