Naturvetenskap och samhälle

Naturvetare eller samhällsvetare? Bli både och!

460x260

NA: Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle på NA-programmet är det självklara valet för dig som vill ha dörren öppen mot båda världarna. Du får en bra bas inom det naturvetenskapliga programmet och samtidigt en bred kunskap inom samhällsvetenskapen. Du får en tvärvetenskaplig utbildning och kommer att vara väl förberedd för högskolestudier inom många områden.

Du läser naturvetenskapliga ämnen som kemi, fysik, biologi och tre kurser i matematik. Du studerar dessutom samhällsämnen som historia, samhällskunskap, religion och geograf.

Utöver de obligatoriska kurserna har du stora möjligheter att forma din egen programfördjupning. Om du skulle märka att du blir mer intresserad av något av områdena så erbjuder vi fördjupning inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. Du har också möjlighet att fortsätta läsa ditt moderna språk alla tre åren.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100Programgemensamma karaktärsämnen

 

Biologi 1

100

Fysik 1

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktning Naturkunskap och samhälle 300 poäng


Samhällskunskap 2

100

Geografi 1

100

Valbar Biologi 2

100

Valbar Fysik 2

100

Valbar Kemi 2

100

Programfördjupning välj 200 poäng bland


Biologi 2 (om inte läst som inriktningskurs)

100

Engelska 7

100

Fysik 2 (om inte läst som inriktningskurs)

100

Kemi 2 (om inte läst som inriktningskurs)

100

Matematik 4

100

Miljö och energikunskap

100

Naturvetenskap specialisering

100Övrigt

 

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar