Beteende­vetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

460x260

På inriktning beteendevetenskap studerar du hur människor fungerar i olika sammanhang och hur våra beteenden och personligheter formas. Du studerar hur man som individ och grupp påverkas av och påverkar samhället.

Individen gruppen samhället

Under årskurs tre får du praktisera två veckor då du får möjlighet att tillämpa de kunskaper du fått i kurserna socialt arbete, psykologi och ledarskap. Vi har ett brett och spännande utbud av praktikplatser som vi erbjuder dig. Här får du kunskaper och erfarenheter som du har nytta av i framtiden. Flera elever har fått chans till arbete efter praktiken och du kan använda erfarenheterna som en merit i ditt CV.

Klass, sociala problem, identitet och ledarskap i skolan är några exempel på vad vi arbetar med. Vi väljer konkreta och aktuella frågor som du kan känna igen dig i och bjuder in föreläsare som engagerar och berör, till exempel Maskrosbarnlänk till annan webbplats och Processkedjanlänk till annan webbplats.

Du lär dig att arbeta vetenskapligt och att utveckla ditt kreativa tänkande.

Spännande kurser, nya kunskaper och utmanande projekt

Från Djursholm till Tensta

Vi studerar segregation ur olika perspektiv och genomför en fältstudie tillsammans i Djursholm och Tensta. I anslutning skriver du en vetenskaplig rapport som en förberedelse inför gymnasiearbetet.

Genus
Vi analyserar genus i projekt där vi avslöjar strukturer i samhället och konsekvenser av dessa. Till exempel har vi studerat relationer, leksaker, reklam, arbetsliv och sexualitet.

Psykisk hälsa och ohälsa
Psykisk ohälsa ökar bland vissa grupper i vårt samhälle. Vi studerar psykiatri, diagnoser och hur man kan förstå sig själv och andra. Vi tillämpar psykologiska teorier genom analys av olika filmer och fallbeskrivningar.

Källkritik och konspirationsteorier
Varje dag översköljs du av mängder av information från en mängd olika källor. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt? Du får lära dig att kritiskt granska källor och att tänka själv.

Gymnasiearbetet
Under sista läsåret knyter du ihop de kunskaper som du fått under utbildningen. Vi ger dig möjlighet att arbeta med ditt gymnasiearbete i flera kurser och du får regelbunden handledning under arbetets gång.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen

 

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1/Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2/Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3/Svenska som andra språk 3

100

  

Programgemensamma karaktärsämnen

 

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

  

Inriktning Beteendevetenskap

 

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

  

Programfördjupning

 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering/Socialt arbete

100

Engelska 7 alt Entreprenörskap

100

Psykologi 2b

50

Religionskunskap 2

50

  

Övrigt

 

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100


Lekställning på Vattmyraskolan

Reception

08-580 283 73
Mälarvägen 2 
177 41 Järfälla
jarfallagymnasium@jarfalla.se

Personal

Vi som jobbar på skolan

Kontakta oss | Frågor & svar